Tải game - thông qua TestFlight
  Tải Game


Hướng Dẫn - Lưu ý - Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi tải
Bước 1: Tải ứng dụng Test Flight trên Appstore và cài đặt trước!
Bước 2: Chọn "Tải Game" hoặc Click Vào Đây để cài đặt trò chơi


Notice - 04/05/2024 - Update link tải mới.