Tải game - cho Android
  Tải game ngay


Lưu ý - Tải ở Link App Center để tránh gặp các lỗi trong quá trình cài đặt.
Dung lượng cần để cài đặt: Trò chơi chỉ có dung lượng 550MB nhưng cần không gian trống trên 3GB để cài đặt, vì vậy nên kiểm tra dung lượng máy còn lại trước khi cài đặt trò chơi!


Notice - 03/10/2021 - Tải game Android.